Afgesloten
2010

Een 'smart' pillendoosje: onderzoek naar de effecten van een ICT-oplossing op therapietrouw bij patiënten met diabetes, 2008-2010

Duur: jun 2008 - mrt 2010

Achtergrond
SIMpill is een zorginnovatie gebaseerd op moderne ICT, die is ontwikkeld om medicijngebruik te verbeteren. Het is een zogeheten Real-Time Monitoring Systeem (RTMEMS). Patiënten worden via een SMS’je gewaarschuwd als zij hun medicijnen vergeten. Met de gegevens die het systeem verzamelt, krijgen apothekers, artsen en verpleegkundigen beter inzicht in de therapietrouw van hun patiënten. Daardoor kunnen zij hun patiënten gericht begeleiden bij het verbeteren van hun medicijngebruik. In dit onderzoek testen we of het medicijndoosje de therapietrouw bij patiënten met diabetes kan verhogen.

Onderzoeksvragen
In welke mate verbetert de therapietrouw aan orale diabetesmedicatie van diabetes type 2 patiënten die het RTMEMS-systeem gebruiken in vergelijking met:
1. patiënten die een MEMS-systeem (alleen registratie inname momenten) gebruiken;
2. patiënten die care-as-usual ontvangen?

Methode
Het onderzoek betreft een klinische trial die plaatsvindt in 50 Mediq-apotheken, bij 300 patiënten (18-65 jaar) die orale diabetesmedicatie gebruiken. De patiënten zijn verdeeld over drie groepen:
1. RTMEMS: SIMpill met volledige service (sms en internet)
2. MEMS: SIMpill zonder service (alleen registratie gegevens)
3. Controle: geen interventie (vragenlijst)

Bij alle patiënten vindt een voormeting plaats (apotheekgegevens, vragenlijsten). Vervolgens is er een interventieperiode van zes maanden waarin patiënten het medicijndoosje gebruiken. Na de interventieperiode is er een nameting (apotheekgegevens, vragenlijst).

Resultaat
Het onderzoek moet aantonen of het RTMEMS-systeem leidt tot verhoogde therapietrouw bij mensen die het systeem gebruiken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Achmea
Projectpartners
Mediq apotheken; Evalan BV; Universiteit Utrecht