Afgesloten
2011

Ervaringen van verzekerden met CZ Zorgverzekeringen, 2009

Duur: feb 2009 - mrt 2011

Achtergrond
Bij de landelijke meting met de CQI Zorg en Zorgverzekering is duidelijk te zien dat de respons op de vragenlijst met de jaren afneemt. Zorgverzekeraar CZ is één van de deelnemende zorgverzekeraars. Een belangrijke uitkomst voor hen is het algemene oordeel over hun dienstverlening.

Onderzoeksvragen
- Welke factoren beïnvloeden de respons op de CQI Zorg en Zorgverzekering?
- Wat zijn de determinanten van het algemene oordeel?
- Wat vinden verzekerden belangrijke verbeterpunten voor CZ?

Methode
Verzekerden van CZ vullen een vragenlijst in over de ervaringen met de zorgverzekeraar, het imago, en concrete verbeterpunten van CZ. Bij de dataverzameling zijn er twee verschillende verzendmethodes (vooraankondiging vs. geen vooraankondiging) en twee verschillende afzenders (NIVEL vs. verzekeraar).

Resultaten
De resultaten bieden CZ aanknopingspunten voor het verbeteren van de dienstverlening. De resultaten m.b.t. de verschillende manieren van dataverzameling leiden tot aanbevelingen voor het uitvoeren van CQI onderzoeken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
CZ Zorgverzekeringen