Afgesloten
2018

Evaluatie derde ronde Toezicht op Infectiepreventie (TIP-3) in ziekenhuizen, 2017-2018

Duur: nov 2017 - mrt 2018

Achtergrond
Afgelopen zomer heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziekenhuizen onderzocht op de naleving van de richtlijnen voor infectiepreventie en antibioticabeleid, in het kader van Toezicht Infectiepreventie (TIP-3).

Doel
Het doel van dit evaluatieonderzoek is het evalueren van de inhoud en wijze van uitvoeren van het toetsingsonderzoek TIP-3, alsmede het vergaren van informatie over de wijze waarop vervolgtoezicht kan plaatsvinden.

Methode
De evaluatie vindt plaats door middel van semigestructureerde (groeps)gesprekken met verschillende ziekenhuismedewerkers van zeven van de geïnspecteerde ziekenhuizen; lid van de Raad van Bestuur, inhoudsdeskundigen en medewerkers op de werkvloer.

Resultaat
De resultaten zullen, in overleg met de inspectie, worden vastgelegd in een openbaar rapport of artikel.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)