Afgesloten
2019

Evaluatie FNO-programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ 2015-2018

Duur: mrt 2017 - jun 2019

Achtergrond
FNO ondersteunt in de periode 2015 – 2018, 120 projecten gericht op bewegen en meedoen van alleenstaande kwetsbare ouderen in het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. Doelstelling is dat alleenstaande kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven.

Onderzoeksvragen
1. In hoeverre draagt het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ bij aan het langer thuis kunnen blijven wonen van alleenstaande kwetsbare ouderen, zonder verlies van kwaliteit van leven?
2. Welke lessen kunnen geleerd worden uit het opzetten en uitvoeren van projecten en interventies voor deze doelgroep?

Methode
Door middel van een vragenlijstonderzoek onder deelnemende ouderen, worden de effecten onderzocht op o.a. bewegen en kwaliteit van leven. Daarnaast brengt het onderzoek d.m.v. documentanalyse, interviews, site visits en vragenlijstonderzoek de te leren lessen in kaart, waaronder de bevorderende en belemmerde factoren voor uitvoering, borging en opschaling van de projecten en het betrekken van ouderen bij de opzet en uitvoer van projecten.

Resultaat
Het project zal inzicht geven in de bijdrage die het FNO programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ levert aan het langer thuis kunnen blijven wonen van alleenstaande kwetsbare ouderen en inzicht geven in de belemmerende en bevorderende factoren die daarbij een rol spelen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
FNO Zorg voor kansen