Afgesloten
2018

Evaluatie Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA), 2017-2018

Duur: nov 1027 - mrt 2018

Achtergrond
De Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA) is een breed gedragen gedragscode die tot doel heeft dat zorgverleners zorgvuldig reageren na een medisch incident. Op dit moment wordt de GOMA herzien, om te komen tot een GOMA 2.0.

Onderzoeksvraag
Om een bijdrage te leveren aan deze herziende versie luidt de onderzoeksvraag van de evaluatie: ‘Hoe borgen ziekenhuizen het gedachtengoed achter de GOMA en de GOMA als gedragscode?’.

Methode
Vanwege het verkennende karakter van de onderzoeksvraag is gekozen voor een kwalitatieve benadering. Kwaliteitsfunctionarissen van een aantal individuele ziekenhuizen worden geïnterviewd over de implementatie en borging van de GOMA.

Resultaat
Inzicht in de huidige stand van zaken over de implementatie en borging van de Gedragscode Openheid Medische Incidenten. Mogelijke ‘good practices’ kunnen bijdragen aan de verdere implementatie van de GOMA.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Letselschaderaad