Afgesloten
2010

Evaluatie indeling zelfzorggeneesmiddelen en rol drogisterij, 2010

Duur: mei - sept 2010

Achtergrond
In juli 2007 is de Geneesmiddelenwet in werking getreden. Deze wet regelt de geneesmiddelenvoorziening, ook inzake zelfzorggeneesmiddelen. Bij de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet is bepaald dat binnen drie jaar een evaluatie gehouden moest worden om de nieuwe indeling van de zelfzorggeneesmiddelen te evalueren alsmede de meerwaarde van de drogist in deze.

Werkwijze
Het eerste doel van het onderzoek is het inzicht bieden in gevolgen die een verandering in de indeling van zelfzorggeneesmiddelen heeft gehad voor verkoop en veiligheid. Het tweede doel is inzicht te verwerven in de manier waarop drogist en apotheek invulling geven aan de rol die hen is toebedeeld door de wet.

Methode
Drie databronnen worden gebruikt:
1. Gegevens uit bestaande registraties om inzicht te krijgen in de omvang van het gebruik en in veiligheid
2. Interviews met relevante stakeholders zoals de KNMP, het CBD en CBG
3. Consumentenpanel Gezondheidszorg om meer zicht te krijgen in de informatievoorziening door drogist en apotheek.

Resultaat
De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een openbaar te publiceren rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
SIR, Institute for Pharma Practice and Policy