Afgesloten
2011

Evaluatie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB); vier sportprojecten t,b,v, het verbeteren van beweeggedrag, 2010-2011

Duur: sept 2010 - sept 2011

Achtergrond
Momenteel voert het NIVEL met subsidie van het NOC*NSF het project “Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), setting sport” uit. Binnen dit project worden bij 13 sportprojecten het proces en effect geëvalueerd. Deze 13 sportprojecten worden binnen het NASB uitgevoerd en gefinancierd en richten zich op het verbeteren van het beweeggedrag van deelnemers.
Buiten het NASB hebben vier sportbonden echter ook sportprojecten ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van beweeggedrag van deelnemers. Ook bij deze sportprojecten is het van belang het effect van deelname op het beweeggedrag te onderzoeken.

Onderzoeksvraag
Wat is het effect van de sportprojecten op het beweeggedrag van de deelnemers?

Methode
Bij de deelnemers aan de sportprojecten wordt de SQUASH-vragenlijst tweemaal afgenomen: Bij aanvang van het sportproject en na 3 maanden (als een sportproject korter dan 3 maanden duurt dan direct na afloop).

Resultaten
De resultaten zullen eind 2011 gepubliceerd worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)