Afgesloten
2008

Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen, 2008

Duur: feb - jun 2008

Achtergrond
Binnen het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) zijn het afgelopen jaar een 40-tal interventies ontwikkeld en/of toegepast met het doel de lichaamsbeweging van de bevolking te verbeteren. De komende jaren zullen ongeveer 40 gemeentes subsidie ontvangen om de leefstijl (met als aanknopingspunt de lichaamsbeweging) van hun inwoners te verbeteren. Het verdient de voorkeur dat de gemeentes uit een lijst met effectief bewezen interventies een interventie kunnen kiezen die ze in de betreffende gemeente willen implementeren. Echter, op dit moment is er geen overzicht van welke reeds ontwikkelde interventies het meest succesvol of kansrijk zijn in het verbeteren van beweeggedrag.

Onderzoeksvraag
De centrale vraag van dit onderzoek is: “Welke interventies zijn het meest succesvol en/of kansrijk in het verbeteren van het beweeggedrag?”. Het gaat hierbij om interventies, ontwikkeld en/of toegepast binnen het NASB, die tot doel hebben een actieve leefstijl te bevorderen.

Tijdens het onderzoek staan de volgende vragen centraal:
1. Welke interventies, gericht op het verbeteren van de lichaamsbeweging, zijn ontwikkeld en/of toegepast binnen het NASB?
2. Hoe scoren de interventies op een aantal (nog te ontwikkelen) criteria, zoals noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en bruikbaarbaarheid?
3. Welke interventies behoren op de lijst van meest succesvolle of kansrijke interventies ter verbetering van het beweeggedrag?

Methode
Er worden criteria ontwikkeld waarop de interventies gescoord kunnen worden. Deze criteria zullen zich richten op de aspecten noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en bruikbaarheid van de interventies. De interventies zullen gescoord worden aan de hand van documentatie die over de interventies geschreven is.

Resultaat
De resultaten van dit interventies onderzoek zullen een overzicht geven van die succesvol en/of kansrijk zijn in het verbeteren van de lichaamsbeweging van de bevolking.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)