Afgesloten
2013

Evaluatie van Start to Run bij bedrijven, 2012-2013

Duur: mrt 2012 - sept 2013

Achtergrond
Start to Run, een hardloopprogramma voor beginnende particuliere hardlopers, lijkt een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van fysieke activiteit. Gezien de successen van het programma is de vraag ontstaan in welke mate Start to Run uitgevoerd kan worden bij bedrijven.

Doel
Het doel is om de sterke en zwakke punten van “Start to Run bij bedrijven” te evalueren en de kenmerken en waardering van deelnemers aan “Start to Run bij bedrijven” en de verandering in beweeggedrag te monitoren.

Methode
Er wordt een procesevaluatie (middels interviews) en een monitorstudie (middels vragenlijsten) uitgevoerd

Resultaten
Aan de hand van de resultaten wordt bekeken op welke facetten verbetering van “Start to Run bij bedrijven” wenselijk is om, vervolgens, bredere implementatie te faciliteren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)