Afgesloten
2015

Gezondheidsproblemen op latere leeftijd van overlevers van kinderkanker: een nationaal linkage-onderzoek, 2015

Achtergrond

Steeds meer kinderen overleven kinderkanker. Op latere leeftijd hebben deze kinderen echter een groter risico op gezondheidsproblemen.

Onderzoeksvragen

  1. Welke gezondheidsproblemen en hebben deze kinderen en wat is hun zorggebruik?
  2. Wat is het zorggebruik in het ziekenhuis en bij de huisarts van deze kinderen? 

Resultaten

Inzicht in mogelijke gezondheidsproblemen en zorggebruik van deze groeiende groep kinderen. Met dit inzicht kan de (preventieve) zorg voor deze overlevers worden verbeterd.

Onderzoekspartners

De DCOG-LATER-studie wordt geleid en gecoördineerd door de DCOG-LATER-groep, een van de taakgroepen van de Nederlandse Kinderoncologie Groep (SKION). DCOG- LATER is een samenwerkingsverband van clinici, onderzoekers en een vertegenwoordiger van de patiënten-ouderorganisatie VOKK en is verantwoordelijk voor zorg en onderzoek voor overlevenden van kinderkanker.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
Projectpartners
AMC Amsterdam; UMCG Groningen