Project
Start
oktober 2019

Impact en methodiek Wetsevaluaties in de gezondheidszorg

Sinds 1997 kent ZonMw een programma voor de evaluatie van wet‐ en regelgeving en hierbinnen zijn inmiddels ruim 40 wetsevaluaties uitgevoerd (sept 2018). Het programma is opgezet om bij te dragen aan de kwaliteit van de wetgeving in de gezondheidszorg. De wetsevaluaties worden uitgevoerd door onafhankelijke, multidisciplinaire onderzoeksgroepen, die per onderzoek worden geselecteerd. Elke evaluatie vindt zijn weg in beleid en praktijk.

De twintigjarige ervaring met evalueren is een potentieel rijke bron van relevante kennis en ervaring over de methodiek van wetsevaluaties.

Met het onderzoeksproject "methodiek en impact van wetsevaluaties in de gezondheidszorg" wil het Nivel deze bron ontsluiten. Het doel ervan is te komen tot een gefundeerd inzicht in de methodiek voor en de impact van evaluatie van wet‐ en regelgeving in de gezondheidszorg.
De resultaten van het onderzoek zullen praktisch toepasbaar zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Hiermee maken we de besloten lessen over methodiek en impact toegankelijk voor toekomstige wetsevaluaties.

Het onderzoek draagt daarmee bij aan het vergroten van de impact van het ZonMw-programma Evaluatie van wet‐ en regelgeving, aan de bruikbaarheid van de wetsevaluaties voor beleid en praktijk en aan de kwaliteit van wetgeving in de gezondheidszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw