Afgesloten
2017

Incidententoezicht in de GGZ: het betrekken van patiënten, naasten/familie en nabestaanden, 2016-2017

Duur: dec 2016 - dec 2017

Achtergrond
Het betrekken van patiënten, familie, naasten en nabestaanden bij onderzoek naar incidenten en calamiteiten in de zorg gebeurt nog te weinig. Vormgeven van deze betrokkenheid in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) brengt extra uitdagingen met zich mee.

Onderzoeksvragen
Wat zijn de ervaringen met het betrekken van patiënten en naasten bij calamiteitenonderzoek in de GGZ en welke rol kan de IGZ spelen in het stimuleren van het behalen van de doelen van deze betrokkenheid op een manier die aansluit bij de ervaringen en visies van betrokkenen?

Methode
Literatuuronderzoek, interviews, casusonderzoek, invitational conference
Een verkenning naar de mogelijkheden van de IGZ om toezicht te houden op het betrekken van patiënten en naasten door zorgaanbieders bij calamiteitenonderzoek in de GGZ. Ook wordt verkend hoe dit toezicht kan bijdragen aan het leren van calamiteiten door zorgaanbieders. Het onderzoek betreft alle calamiteiten binnen de GGZ, inclusief suïcidemeldingen die als calamiteit zijn aangemerkt.

Resultaat
Resultaten over verschillende soorten meldingen kunnen zo ook onderling vergeleken worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg