Afgesloten
2015

Indicatoren monitoring VN-verdrag Rechten van Personen met een Beperking 2015: beschikbaarheid, bruikbaarheid en eerste meting

Duur: aug - dec 2015

Achtergrond
De ratificatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Beperking.

Onderzoeksvraag
Welke gegevens over welke groepen zijn reeds beschikbaar om het VN-verdrag te kunnen monitoren? In hoeverre participeren mensen met een beperking in 2012 (nulmeting)?

Methode
Analyse op basis van reeds verzamelde gegevens bij onze panels van mensen met een beperking.

Resultaat
Uitgangswaarden voor het monitoren van de uitwerking van het VN-verdrag voor bepaalde groepen in de samenleving.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
Projectpartners
Trimbos-instituut