Afgesloten
2012

Inventarisatie gegevensverzamelingen 2012: voorstudie voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw, 2011-2012

Duur: okt 2011 - dec. 2012

Achtergrond
In 2012 start ZonMw het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Dit programma omvat drie vormen van actviteiten: infrastructuur, onderzoek en implementatie. Het project 'Inventarisatie gegevensverzamelingen' is een voorstudie betreffende de benodigde infrastructuur voor observationeel onderzoek.

Doel
De voorstudie richt zich op beschikbare data die geschikt zijn voor observationeel onderzoek, op lacunes in de beschikbaarheid en op randvoorwaarden voor effectief gebruik. Omdat het belangrijk is te weten voor welke vragen de gegevens ingezet moeten worden, start de voorstudie met de vraag welke maatschappelijke vragen binnen het programma GGG beantwoord moeten worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn.

Methode
Verschillende onderzoeksmethoden worden ingezet, waaronder literatuuronderzoek , raadplegingen via email, beoordeling van best practices en interviews met stakeholders.

Resultaten
De studie beoogt te komen praktisch toepasbare aanbevelingen en richtlijnen, die ondersteuning bieden aan onderzoekers bij de opzet van gegevensverzamelingen in het kader van het programma GGG.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zon Mw
Projectpartners
RIVM; DANS; Mondriaan