Project
afgesloten

Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): nieuwe rollen voor gemeenten en burgers

Duur: april 2008 - december 2008

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De uitvoering van de Wmo ligt bij gemeenten, zij geven invulling aan het Wmo-beleid.

Hierdoor zullen er verschillen zijn tussen burgers in gemeenten. Dit onderzoek brengt enkele verschillen in kaart.

Hoe betrokken zijn burgers bij de (doelstellingen van de) Wmo in het eerste jaar na invoering van de wet? Zijn er verschillen in betrokkenheid en verwachtingen van burgers tussen de verschillende Nederlandse gemeentes?

Er wordt gebruik gemaakt van in 2007 uitgevoerde peilingen in het VGZ-panel (najaar) en NPCG-panel (voorjaar).

De Wmo is nog maar kort van kracht. Verschillen tussen burgers in gemeenten in bekendheid met en verwachtingen van de wet tonen bij uitstek hoe gemeenten het Wmo-beleid hebben opgestart. Hiermee levert het onderzoek een bijdrage aan een evaluatie van de Wmo.

De resultaten van het onderzoek worden deels beschreven in een internationaal artikel en deels in een Nederlandstalig artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL