Afgesloten
2017

Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk: contacten en medicatiebeleid voor de jaren 2011, 2013 en 2015.

Duur: okt 2016 - mrt 2017

Achtergrond
Kleine kwalen zijn aandoeningen die vaak weinig tot geen professionele medische hulp behoeven en waarbij zelfzorg over het algemeen volstaat.

Onderzoeksvraag
Hoeveel contacten met de huisartsenpraktijk zijn er voor kleine kwalen in de periode 2011-2015?

Methode
Voor dit onderzoek worden gegevens gebruikt van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het zijn gegevens die routinematig worden bijgehouden in de elektronische patiëntendossiers van huisartsen.

Resultaat
Inzicht in het aantal contacten bij de huisarts voor kleine kwalen en de behandeling voor deze kleine kwalen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Neprofarm (brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van zelfzorgproducten)