Afgesloten
2014

Maagzuurremmers: Gevolgen van veranderingen in de vergoeding

Sinds 1 januari 2012 worden maagzuurremmers niet altijd meer vergoed. De Tweede Kamer wil inzicht in gevolgen van deze maatregel. Dit onderzoek geeft dit inzicht.
• Hoeveel van de mensen met een verhoogd risico op maagbloedingen startten met maagzuurremmers in de periode 2010-2013? Wat zijn hun kenmerken?
• Hoeveel extra maagbloedingen zijn er opgetreden sinds het van kracht zijn van de pakketmaatregel over maagzuurremmers?
• Wat zijn de kosten van zorg voor aandoeningen die ontstaan als gevolg van het niet gebruiken van maagzuurremmers in de jaren 2010-2013?
De onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van de volgende drie databronnen:
• De NIVEL Zorgregistraties die goed inzicht bieden in de zorg voor patiënten binnen de eerste lijn.
• De Stichting Farmaceutische Kengetallen waardoor een link ontstaat naar het voorschrijven in de tweede lijn.
• DIS-gegevens om zorg in de tweede lijn in kaart te brengen.
Een rapportage met daarin de gevolgen van de pakketmaatregel maagzuurremmers wat betreft:
- Het aantal en type mensen met een verhoogd risico op maagbloedingen dat geen maagzuurremmer gebruikt;
- Het extra zorggebruik en de extra kosten die dit genereert;
- De gerealiseerde besparingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS