Afgesloten
2012

Monitor Meer Mantelzorg 2012

Het NIVEL is betrokken bij het onderdeel cultuurspecifieke aspecten bij medicijngebruik door Turkse, Creools Surinaamse, Hindoestaans Surinaamse en Chinese immigranten van de eerste generatie. Dit onderzoek moet input geven voor een viertal websites voor mantelzorgers van genoemde groepen ouderen.

Het onderzoek beoogt kennis te verwerven over cultuurspecifieke factoren die van invloed zijn op het medicijngebruik door Turkse, Hindoestaans Surinaamse, Creools Surinaamse en Chinese ouderen teneinde hun medicijngebruik te optimaliseren. Daarnaast wil het onderzoek inzicht bieden in de rol van mantelzorgers bij het medicijngebruik.

Mondelinge interviews worden gehouden met 200 ouderen uit genoemde groepen. Deze interviews worden afgenomen door iemand uit eigen groep.

Met de verworven informatie kan de voorlichting door mantelzorgers en zorgprofessionals over het medicijngebruik van deze groepen gerichter kan worden gegeven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Vereniging Mantelzorgers (VM); Farmaceutisch Bureau Amsterdam