Afgesloten
2013

Monitoringonderzoek BeweegKuur 2010-2013

Duur: apr 2010 - sep 2013

Achtergrond
De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie. Dit wil zeggen dat de deelnemers van de BeweegKuur door een team van (eerstelijns) zorgverleners begeleid worden naar een actieve en gezonde leefstijl. Beweging en voeding zijn hierin belangrijke pijlers, evenals de structurele verandering in gedrag. Er zijn verschillende pakketten te onderscheiden binnen de Beweegkuur. Pakket 1 is voor mensen met overgewicht of obesitas die geen beperkingen/comorbiditeiten hebben die fysieke activiteit belemmeren. Pakket 2 is voor mensen met overgewicht of obesitas met lichte comorbiditeiten en pakket 3 is voor mensen met zware comorbiditeiten. De onderhavige studie richt zich op pakket 1 en 2 van de Beweegkuur.

Onderzoekskvraag
De centrale vraag binnen deze studie is “wat is de effectiviteit van pakket 1 en 2 van de Beweegkuur?”. Hiertoe zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: (1) het monitoren van de participatiegraad, drop-out en therapietrouw van deelnemers aan pakket 1 en 2 van de Beweegkuur;
(2) het monitoren of de Beweegkuur interventie veranderingen in lichaamsgewicht, voedingsgedrag en lichamelijke activiteit kan bewerkstelligen;
(3) het monitoren of de veranderingen in leefstijlgewoontes 1 jaar na de interventie zijn behouden.

Methode
In totaal nemen ongeveer 25 huisartspraktijken en eerstelijnszorgcentra deel aan de studie. In totaal worden 200 deelnemers aan de Beweegkuur geïncludeerd in de studie. Op 3 momenten worden metingen verricht (naar de gezondheid en leefstijlgewoontes van de deelnemers): op baseline, en na 12 en 24 maanden. Data worden op verschillende manieren verzameld. Allereerst zullen de elektronische registratiesystemen van de zorgverleners worden uitgespoeld. Dit betreft zowel een systeem dat specifiek voor de Beweegkuur ontwikkeld is, als de Huisarts Informatie Systemen (HIS). Hiernaast wordt een vragenlijst voorgelegd aan deelnemers.

Resultaat
De resultaten zullen eind 2013 gepubliceerd worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Universiteit Maastricht; RIVM