Afgesloten
2011

Nooit meer chocola? Ziektebeleving en zelfmanagement van diabetes door mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, 2009-2011

Duur: sept 209 - juni 2011

Achtergrond
Diabetes type 1 en type 2 komen beide regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Diabeteszorg bestaat vooraluit zelfmanagement: thuis regelmatig bloedsuiker meten, gezond eten, medicatie op tijd nemen etc.

Onderzoeksvraag
Hoe kijken mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten aan tegen diabetes, hoe gaan zij er mee om, en welke ondersteuningsbehoeften hebben zij?

Methode
We doen exploratief kwalitatief onderzoek; interviews met mensen met een verstandelijke beperking en met hun naasten

Resultaat
Met de inzichten uit dit onderzoek kan meer gericht gewerkt worden aan voorlichting en ondersteuning over het leven met diabetes en een verstandelijke beperking.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetes Fonds
Projectpartners
Diabetes Vereniging Nederland; Platform Verstandelijk Gehandicapten