Afgesloten
2015

Ontwikkelen van een ‘best practice’ online zelfmanagement-interventie voor werkenden met een chronische ziekte, 2014-2015

Duur: aug 2014 - mrt 2015

Achtergrond
Op dit moment zijn er weinig online interventies gericht op zelfmanagement en werkbehoud bij chronisch zieken, terwijl het risico op werkuitval onder deze groep groot is.

Onderzoeksvraag
Wat zijn effectieve componenten van online zelfmanagement interventies voor chronisch zieken (vertaald naar de werksetting), en wat zijn randvoorwaarden voor de implementatie van dit soort interventies?

Methode
Literatuurstudie en interviews met werkenden met een chronische ziekte, werkgevers, bedrijven die online interventies ontwikkelen, en arbodiensten.

Resultaat
Een hypothetische ‘best practice’ van een online zelfmanagement interventie voor chronisch zieken gericht op werkbehoud, beschreven in een adviesrapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
UWV
Projectpartners
Integraal Centrum voor Arbeids Relevante Aandoeningen (ICARA)