Afgesloten
2012

Oorzaken van verschillen in generiek voorschrijven van cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers voor extramuraal gebruik door internisten en cardiologen, 2012

Duur: feb - jun 2012

Achtergrond
De Orde van Medisch Specialisten sloot in 2011 een convenant met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland om 30 miljoen euro per jaar te besparen op de kosten voor geneesmiddelen in de tweede lijn onder andere door meer generiek voorschrijven.

Doel
Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de oorzaken die er zijn voor verschillen in het generiek voorschrijven van cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers voor extramuraal gebruik door internisten en cardiologen.

Methode
Het onderzoek is kwalitatief en explorerend. Met behulp van semi-gestructureerde interviews wordt nagegaan welke overwegingen internisten en cardiologen hebben bij het voorschrijven van cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers. Om meer zicht te krijgen op de context waarin de specialisten voorschrijven, worden ook interviews gehouden met apothekers en financieel experts.

Resultaten
Een overzicht van oorzaken voor verschillen in (generiek) voorschrijven van middelen bedoeld voor extramuraal gebruik door internisten en cardiologen De resultaten kunnen gebruikt worden voor kwantitatief vervolgonderzoek en aanknopingspunten bieden voor in te zetten interventies.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie