Afgesloten
2014

Overheveling fertiliteitshormonen van farmaceutische zorg naar ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg 2013-2014

Duur: nov 2013 - dec 2014

Achtergrond
Per 1 januari 2014 worden fertiliteitshormonen overgeheveld van de extramurale aanspraak ‘farmaceutische zorg’ naar de ziekenhuisaanspraak ‘geneeskundige zorg’. Het NIVEL monitort de gevolgen voor patiënten

Onderzoeksvraag
Welke gevolgen ondervinden patiënten van de overheveling van fertiliteitshormonen van de extramurale aanspraak farmaceutische zorg naar de intramurale aanspraak geneeskundige zorg met name in termen van toegankelijkheid tot deze middelen? Zijn hierin verschillen te zien tussen patiëntgroepen en tussen ziekenhuizen?

Methode
- Een online peiling onder patiënten en zorgverleners in 30 ziekenhuizen
- Een wachtkameronderzoek in vijf van deze ziekenhuizen
- Een analyse van de variatie tussen ziekenhuizen

Resultaat
Een overzicht van gevolgen van de overheveling voor patiënten, verschillen tussen patiëntgroepen en variatie tussen ziekenhuizen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS