Afgesloten
2015

Overkoepelend project 'Academische Werkplaats Toezicht': onderzoek naar veranderingen in het toezicht, 2015

In de Academische Werkplaats Toezicht worden door het NIVEL en de drie andere onderzoeksinstituten onderzoeksprojecten uitgevoerd die aansluiten bij vragen, ontwikkelingen en uitdagingen die spelen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit onderzoek brengt de kennis uit enkele van deze projecten bijeen.

Op zoek naar een passend toezichtkader in een veranderende gezondheidszorg

De resultaten uit verschillende AWT projecten wordt op een hoger abstractie niveau geanalyseerd en in een theoretisch kader geplaatst.

Een theoretische reflectie op de veranderingen in het toezicht op de gezondheidszorg en de implicaties hiervan. Deze verdieping zal de IGZ helpen bij de duiding van de transitie waarin zij zich bevindt en leidt tot de formulering van concrete aanbevelingen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
iBMG; Academische Werkplaats Toezicht (IGZ, NIVEL, iBMG, IQ Healthcare & EMGO+)