Project
afgesloten

Participatie van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen: de rol van individuele competenties en andere hulpbronnen

Diverse Nederlandse en internationale studies laten zien dat mensen met beperkingen in mindere mate in de samenleving participeren dan mensen zonder beperkingen; de arbeidsparticipatiegraad is bijvoorbeeld flink lager onder mensen met beperkingen. Participatie is niet zomaar ‘meedoen’, maar vooral ‘naar tevredenheid meedoen’. Dit betekent dat bij het bevorderen van de participatie van mensen met beperkingen rekening moet worden gehouden met hun individuele preferenties en competenties. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om inzicht te verwerven in de rol die persoonlijke factoren en omstandigheden spelen in het al of niet naar tevredenheid participeren in werk door mensen met langdurige lichamelijke beperkingen.
Wat is de betekenis van individuele competenties en andere hulpbronnen voor het al of niet naar tevredenheid participeren in betaald of onbetaald werk door mensen met langdurige lichamelijke beperkingen?
Secundaire analyses op gegevens verzameld bij het Patiëntenpanel Chronisch Zieken over de periode 2001 – 2004.
Het onderzoek zal resulteren in een Nederlandstalig en een Engelstalig artikel. In het Nederlandse artikel zal worden ingegaan op de verschillen in persoonlijke factoren en omstandigheden tussen mensen die al of niet naar tevredenheid in werk participeren. In het Engelstalige artikel zullen de verschillen worden verklaard.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sociaal en Cultureel Planbureau
In dit project werken we samen met
Sociaal en Cultureel Planbureau