Project
afgesloten

Patient Activation Measure (PAM) in Nederland: toepassing bij diabetespatiënten en patiënten met astma en COPD

Het huidige overheidsbeleid vraagt om actieve patiënten die met hun gedrag bijdragen aan een betere gezondheid. In de Verenigde Staten bestaat de Patient Activation Measure (PAM), een vragenlijst om iemands activatieniveau te meten.
1. Hoe hoog is het activatieniveau van diabetespatiënten en astma/COPD-patiënten?
2 Wat is de relatie tussen patiëntactivatie en sociaal-demografische kenmerken, kenmerken zoals zelfmanagement en de ervaren kwaliteit van zorg?
3 Verschilt het activatieniveau van diabetespatiënten tussen diabetesnetwerken en hangen deze verschillen samen met organisatiekenmerken en patiëntervaringen?
De PAM is gekoppeld aan de CQI Diabetes en de CQI Astma/COPD en afgenomen bij ruim 8.500 diabetespatiënten van 18 diabetesnetwerken en bij 1000 astma/COPD-patiënten van drie zorggroepen.
Het project laat zien of de PAM geschikt is om het activatieniveau van diabetespatiënten en astma-patiënten in Nederland te meten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus