Afgesloten
2012

Patient Activation Measure (PAM) in Nederland: toepassing bij diabetespatiënten en patiënten met astma en COPD, 2011-2012

Duur: mei 2011 - mrt 2012

Achtergrond
Het huidige overheidsbeleid vraagt om actieve patiënten die met hun gedrag bijdragen aan een betere gezondheid. In de Verenigde Staten bestaat de Patient Activation Measure (PAM), een vragenlijst om iemands activatieniveau te meten.

Doel
We gaan in op de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe hoog is het activatieniveau van diabetespatiënten en astma-/COPD-patiënten?
2. Wat is de relatie tussen patiëntactivatie en sociaal-demografische kenmerken, kenmerken zoals zelfmanagement en de ervaren kwaliteit van zorg?
3. Verschilt het activatieniveau van diabetespatiënten tussen diabetesnetwerken en hangen deze verschillen samen met organisatiekenmerken en patiëntervaringen?

Methode
De PAM is gekoppeld aan de CQI Diabetes en de CQI Astma/COPD. Vervolgens is deze afgenomen bij ruim 8500 diabetespatiënten van 18 diabetesnetwerken en bij 1000 astma-/COPD-patiënten van drie zorggroepen.

Resultaat
We bieden inzicht in de vraag of de PAM geschikt is om het activatieniveau van diabetespatiënten en astma-/COPD-patiënten in Nederland te meten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus