Afgesloten
2015

Patiëntervaringen met (de zorg rondom) biosimilars. Deel I - Focusgroepgesprekken, 2015

Duur: sept - dec 2015

Achtergrond
TNF-alfaremmers vallen onder de biologicals. Artsen schrijven deze middelen bij verschillende aandoeningen voor zoals bij reuma, de ziekte van Crohn, psoriasis en colitis ulcerosa. Een deel van de TNF-alfaremmers is inmiddels uit patent en er komen biosimilars op de markt. In beginsel is de werkzame stof van deze biosimilars gelijk aan die van het oorspronkelijke product. Echter, er kunnen verschillen optreden vanwege de complexe aard van deze geneesmiddelen en vanwege de gebruikte productiemethoden. Tot op heden is weinig onderzoek gedaan naar ervaringen van patiënten met biologicals, biosimilars en switches daartussen. Ook is weinig bekend over de zorg rondom deze geneesmiddelen vanuit patiëntperspectief.

Doel
Doel van dit kwalitatieve onderzoek is het exploreren van de ervaringen van patiënten met het gebruik van biosimilars in vergelijking met een oorspronkelijk product, alsmede ervaringen met de zorg rondom (het switchen naar) biosimilars. De focus ligt hierbij op TNF-alfaremmers. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor een grootschaliger kwantitatief onderzoek.

Methode
In dit onderzoek houden we drie focusgroepen met drie groepen patiënten: patiënten die gestart zijn met een biosimilar, patiënten die de oorspronkelijke biological gebruiken en patiënten die geswitcht zijn van het oorspronkelijke product naar een biosimilar. Daarnaast zal ook een onderscheid gemaakt worden naar indicatie waarvoor het geneesmiddel gebruikt wordt. Drie belangrijke indicaties zijn reuma, colitis ulcerosa en psoriasis. Werving van patiënten vindt plaats via patiëntenorganisaties, poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken. Tijdens de focusgroepen komen onderwerpen aan de orde als: ervaringen met de geneesmiddelen, ervaringen met de zorg rondom deze geneesmiddelen en ervaringen met een eventuele switch van geneesmiddelen.

Resultaat
Dit onderzoek geeft inzicht in de meningen van patiënten over oorspronkelijke biologicals, biosimilars en de zorg rondom deze middelen. De resultaten worden vastgelegd in een wetenschappelijk artikel. Daarnaast dienen de resultaten als input voor een vragenlijst naar patiëntenervaringen met biologicals en biosimilars, die in het volgende deel van het onderzoek ontwikkeld wordt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Pfizer