Afgesloten
2022

Proeftuin Zelfzorg: samenwerking huisarts-drogist (2019-2022)

Duur: feb. 2019 - okt 2022

Achtergrond

Veel burgers komen geregeld bij de drogist. Naast de zorgverleners in de eerste lijn kan daarom ook de drogist mogelijk een rol spelen in de ondersteuning van de burger, met name als het gaat om kleine kwalen. Samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn en drogisten komt echter nog nauwelijks voor.

Doel Proeftuinproject

Het Centraal Bureau Drogisterijen start daarom in samenwerking met andere partijen een proeftuin. De doelstelling van het proeftuinproject is aantonen op welke wijze met name huisartsen en drogisten kunnen samenwerken zodat patiënten meer regie nemen over de eigen gezondheid bij kleine kwalen en een veilige keus kunnen maken tussen: afwachten; zelfzorgmedicatie of andere manier van zelfzorg (bewegen/oefeningen), of bezoek aan de huisarts. De verwachting is dat dit tot verandering in de vraag naar zorg in de huisartspraktijk zal leiden, mede door gerichte doorverwijzingen vanuit de drogist naar de huisarts.

Werkwijze

Aan het Nivel is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit project op de onderstaande onderdelen.

1. Selectie kleine kwalen

Er wordt bepaald welke tien kleine kwalen met bijbehorende geneesmiddelen geschikt zijn voor een verschuiving van eerste naar de nulde lijn en welke derhalve centraal zullen staan in de proeftuin.

2a. Effect op gedrag huisartsen

Het doel van dit deel is het in kaart brengen van het effect van de interventies in de proeftuin op het aantal huisartsbezoeken voor de 10 geselecteerde kleine kwalen, het voorschrijven van geneesmiddelen voor de 10 geselecteerde kleine kwalen door huisartsen, de effecten op andere kleine kwalen om te zien of de werkwijze “doorsijpelt” naar andere kleine kwalen. Dit doen we door middel van een interventiestudie met een voor- en nameting en een vergelijkingsgroep.

2b. Verwijzen

We beschrijven welke patiënten er in de huisartspraktijk binnenkomen via een verwijzing van de drogist, maar ook wie door de huisarts naar de drogist verwezen zijn. Hierbij krijgen de huisartsen die deelnemen aan de proeftuin een aantal vragen over patiënten die met kleine kwalen op het spreekuur komen (bijvoorbeeld: kwam deze patiënt via de drogist?).

Resultaat

Publicatie met conclusies en aanbevelingen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zilveren Kruis
Projectpartners
Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), initiatiefnemer van de proeftuin