Afgesloten
2012

Programmatische preventie binnen de eerstelijns gezondheidszorg, 2011-2012

Door het vergrijzen van de Nederlandse bevolking en door veranderingen in leefstijl valt het te verwachten dat de zorgconsumptie in de komende jaren gaat toenemen. Daarbovenop komt dat meer mensen langer in ‘ongezonde’ levensjaren doorbrengen wat voor een verdere toename van de te verwachten zorgconsumptie gaat zorgen. Om deze toename te beperken wordt er veel verwacht van preventie in brede zin, alsmede van preventieprogramma’s binnen de eerstelijnszorg. Het succes van preventieprogramma’s is echter sterk afhankelijk van of de juiste mensen worden bereikt en of deze mensen actief meedoen aan het preventieprogramma, dus hun leefstijl veranderen of preventieve medicatie innemen.

Wat is de haalbaarheid van preventieprogramma’s in de huisartsenpraktijk gemeten aan de hand van de deelnamebereidheid van de doelgroep.

De centrale vraag wordt benaderd vanuit diverse invalshoeken; wat is de rol van de gezondheidszorg in de samenleving en hoe is deze veranderd door de jaren heen, zowel gezien vanuit de patiënten als vanuit de zorgverleners. Wat is de risicoperceptie ten aanzien van leefstijl gerelateerde aandoeningen van de samenleving en hoe is deze veranderd door de jaren heen. Wat is de mening van de consument ten aanzien van de rol, plaats en setting van deze programma’s en verschilt dat voor verschillende groepen.

Het geheel moet leiden tot een overzicht van de stand van zaken voorzien van beleidsuitdagingen en beleidsrelevante aanknopingspunten