Afgesloten
2015

Psychische hulpvraag bij de huisarts na invoering basis-GGZ, 2015

Duu: mrt -jun 2015

Achtergrond
Per 1 januari 2014 is de basis-GGZ ingevoerd. Streven is verplaatsing hulpvraag van specialistische GGZ naar basis-GGZ en van basis-GGZ naar huisartsenpraktijk.

Onderzoeksvraag
Worden huisartsen in 2014 meer benaderd met hulpvragen die als psychisch of sociaal bestempeld worden, dan in 2013?

Methode
Analyse van weekcijfers uit NIVEL Zorgregistraties.

Resultaat
Factsheet waaruit blijkt of er meer psychische hulpvragen van week tot week gesteld zijn in 2014 dan in 2013.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS