Start
september 2022

Samen werken aan geïntegreerde zorg bij Inflammatory Bowel Disease (IBD) aan patiënten met multimorbiditeit

Duur: sep 2022 - dec 2024

Achtergrond

Mensen met inflammatoire darmaandoeningen (Inflammatory Bowel Disease (IBD)) hebben vaak te maken met multimorbiditeit. In Isala (Zwolle) en Rijnstate (Arnhem) willen de Maag-Darm-Lever-afdelingen samen met andere afdelingen (bijv. reumatologie) de zorg voor deze patiënten verbeteren.

Doel

Welke knelpunten ervaren IBD-patiënten met multimorbiditeit en hun zorgverleners ten aanzien van de organisatie en kwaliteit van de zorg? En hoe kan de zorg voor deze patiënten worden verbeterd?

Werkwijze 

Betrokken zorgverleners en vertegenwoordigers van de patiëntengroep in de twee ziekenhuizen volgen een zorgverbeteringstraject gebaseerd op de stappen van het geïntegreerde multimorbiditeitsmodel dat eerder door het Nivel in samenwerking met Europese partners is ontwikkeld in in Nederland binnen de eerste lijn is gebruikt. Zij worden daarbij ondersteund door Crohn & Colitis NL en het Nivel. Het traject wordt geëvalueerd door een voor- en nameting met een enquête onder patiënten en zorgverleners.

Resultaat

De verwachting is dat patiënten betere (meer persoonsgerichte, gecoördineerde) zorg ervaren na het verbetertraject en dat zorgverleners van verschillende disciplines meer gaan samenwerken en meer gecoördineerde zorg verlenen aan IBD-patiënten met multimorbiditeit.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Crohn & Colitis NL, met subsidie van KIDZ
Projectpartners
Crohn & Colitis NL, Isala (Zwolle) en Rijnstate (Arnhem)