Afgesloten
2017

SUPRANET Community: verbeteren van suïcidepreventie in de huisartsenzorg, 2017

Duur: feb - dec 2017

Achtergrond
113 Zelfmoordpreventie is in zeven regio's begonnen met het verbeteren van zorg voor suïcidale patiënten. In het programma, SUPRANET Community heeft de huisarts een belangrijke rol in de zorg voor suïcidale patiënten.

Onderzoeksvraag
Hoe kan de verandering van zorg voor suïcidale patiënten in de huisartsenpraktijk het beste onderzocht worden?

Methode
In deze fase van SUPRANET Community onderzoekt NIVEL hoe de huisarts op dit moment suïcidepreventie in zijn praktijk vormgeeft, hoe dat verbeterd kan worden en hoe dat gemeten kan worden.

Methode
Dit doen we door een zelfgemaakte vragenlijst te testen binnen verschillende praktijken die meedoen aan SUPRANET Community.

Resultaat
Inzicht in de effecten van deelname aan SUPRANET Community.

Dit project wordt gesubsidieerd door
113 Zelfmoordpreventie
Projectpartners
113 Zelfmoordpreventie