Project
Afgesloten
2017

Toegankelijkheid Tweede Kamerverkiezingen 2017 voor mensen met beperkingen: hindernissen en oplossingen.

Duur: januari 2017 - juni 2017

Onderdeel van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen is de mogelijkheid om actief het stemrecht uit te oefenen. Maar kan dat ook?
Welke obstakels ervaren mensen met beperkingen bij het stemmen voor de Tweede kamer in 2017 en welke oplossingen worden aangedragen voor de ervaren knelpunten?
Er wordt een vragenlijst uitgezet onder mensen met lichamelijke beperkingen, visuele beperkingen, psychische aandoeningen en naasten van mensen met verstandelijke beperkingen worden geënquêteerd.
Beschrijving en interpretatie van ervaren knelpunten bij bijvoorbeeld lezen en begrijpen van informatie, fysieke obstakels bij stembureaus en mogelijke oplossingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
In dit project werken we samen met
Trimbos-instituut