Afgesloten
2018

Toezicht op kleinschalige jeugdhulp met verblijf; ervaringen van de aanbieders, 2018

Duur: juli - sept 2018

Achtergrond
Steeds meer jeugdigen wonen in kleinschalige voorzieningen die meer lijken op een gezin, dan de grootschalige voorzieningen. Bij de inspectie bestaat de behoefte om meer inzicht te krijgen in ervaringen van deze kleinschalige aanbieders met het toezicht.

Doel
Het doel van dit onderzoek is een kwalitatief inzicht te krijgen in de ervaringen met het uitgevoerde toezicht van de aanbieders en professionals die werken in kleinschalige voorzieningen en deze te leggen naast de uitgangspunten van de inspectie bij dit toezicht en hun ervaringen.

Methode
Hiervoor worden 10 aanbieders geïnterviewd over hun ervaringen met het toezicht en wordt een groepsgesprek met hen georganiseerd.

Resultaat
Op grond van de inzichten uit dit onderzoek kan de Inspectie haar toezicht beter laten aansluiten bij deze specifieke groep aanbieders en daardoor optimaal kan bijdragen aan de benodigde professionalisering en kwaliteitsverbetering.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw