Project
Afgesloten
2017

Toezicht op medische hulpmiddelen door de Inspectie: samenwerking met zorgverzekeraars en gemeenten (2016-2017)

Duur: okt 2016 - okt 2017

Achtergrond
Bij de Inspectie bestaat de indruk dat verzekeraars en gemeenten beperkt hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen. Hoewel de Inspectie formeel geen toezichtrol heeft, acht zij onderzoek naar samenwerking- en handhavingsmogelijkheden op zorgverzekeraars en gemeenten wenselijk.

Onderzoeskvraag
Hoe kan effectief toezicht op zorgverzekeraars en gemeenten op medische hulpmiddelen vormgegeven worden bij de kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen?

Methode
De toezichtstrategie wordt gebaseerd op literatuurstudie, interviews met de Inspectie, verzekeraars en gemeenten, documentenanalyse, een reflectiebijeenkomst met inspecteurs en een slotbijeenkomst met zorgverzekeraars en gemeenten.

Resultaat
Dit onderzoek beoogt de Inspectie praktische handvatten te geven om zorgverzekeraars en gemeenten te mobiliseren om actief kwaliteitsbeleid te voeren op medische hulpmiddelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
EMGO+ Instituut/ VUmc , Dr. Jantine Voordouw, Dr. Martine de Bruijne