Project
afgesloten

Toezicht op medische hulpmiddelen door de Inspectie: samenwerking met zorgverzekeraars en gemeenten

Bij de Inspectie bestaat de indruk dat verzekeraars en gemeenten beperkt hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen. Hoewel de Inspectie formeel geen toezichtrol heeft, acht zij onderzoek naar samenwerking- en handhavingsmogelijkheden op zorgverzekeraars en gemeenten wenselijk.

Hoe kan effectief toezicht op zorgverzekeraars en gemeenten op medische hulpmiddelen vormgegeven worden bij de kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen?

De toezichtstrategie wordt gebaseerd op literatuurstudie, interviews met de Inspectie, verzekeraars en gemeenten, documentenanalyse, een reflectiebijeenkomst met inspecteurs en een slotbijeenkomst met zorgverzekeraars en gemeenten.

Dit onderzoek beoogt de Inspectie praktische handvatten te geven om zorgverzekeraars en gemeenten te mobiliseren om actief kwaliteitsbeleid te voeren op medische hulpmiddelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
EMGO+ Instituut/ VUmc , Dr. Jantine Voordouw, Dr. Martine de Bruijne