Afgesloten
2013

Verdiepende analyses Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), setting Sport, 2012-2013

Duur: apr 2012 - sep 2013

Achtergrond
In het kader van het NASB, setting sport, zijn door tien sportbonden veertien laagdrempelige sportprojecten ontwikkeld. Deze sportprojecten zijn over een periode van drie jaar overal in Nederland geïmplementeerd. Het NIVEL heeft zowel het proces als effect van deze sportprojecten geëvalueerd. De resultaten hiervan staan beschreven in een openbaar rapport.

Onderzoeksvragen
1. Welke mensen worden actief na deelname aan een laagdrempelig sportproject?
2. Wat zijn succes- en faalfactoren bij het implementeren van projecten om beweeggedrag te stimuleren binnen de georganiseerde sport?

Methode
1. Op de reeds verzamelde gegevens zullen additionele analyses worden uitgevoerd.
2. De succes- en faalfactoren worden aan de hand van de Delphi-methode in kaart gebracht.

Resultaten
Twee wetenschappelijke artikelen. Tevens wordt er een factsheet geschreven over de resultaten van vraagstelling 1.

Dit project wordt gesubsidieerd door
NOC*NSF