Afgesloten
2015

Voormeting overheveling oncolytica

In 2015 zal opnieuw een groep oncolytica worden overgeheveld van de aanspraak op farmaceutische zorg naar de aanspraak op geneeskundige zorg. De minister wil voor deze overheveling inzicht in hoe de kwaliteit van zorg rondom de levering van de middelen is
Hoe is de kwaliteit van zorg rondom de over te hevelen oncolytica?
Schriftelijk survey (deels bestaande data, deels niew te verzamelen) onder gebruikers van orale oncolytica, onder zorgverleners (hematologen, verpleegkundigen, poliklinisch apothekers en openbaar apothekers). In de vragenlijst wordt de huidige zorg in termen van terhandstelling, informatievoorziening en medicatiebegeleiding in kaart gebracht.
Dit onderzoek levert inzicht in de manier waarop de levering van (over te hevelen) oncolytica in 2014 geregeld is. Het onderzoek biedt daarmee een voormeting voor de overheveling die vanaf 2015 in zal gaan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
VU Medisch Centrum (dr. J.G. Hugtenburg)