Afgesloten
2016

Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk, 2016

Duur: juli - dec 2016

Achtergrond
In de afgelopen 25 jaar is een 10- tot 14-voudige toename van het gebruik van opioïden gerapporteerd. Ook in Nederland zijn er signalen van een toename in het voorschrijven van opioïden.

Doel
Dit onderzoek verschaft inzicht in het voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk om toekomstige besluitvorming op gebied van opioïden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen te ondersteunen.

Methode
Met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bekijken we het voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk tussen 2005 en 2015.We bestuderen de trend in voorschrijven en hoeveel patiënten voor welke termijn en in welke formulering opioïden krijgt voorgeschreven.

Resultaat
Inzicht in het voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk over de tijd wordt gedeeld in verschillende publicaties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Projectpartners
CBG