Publicatie

Publicatie datum

Acne vulgaris in de huisartspraktijk.

Brandenburg, B.J., Hutten, J.B.F., Velden, J. van der, Grol, R.P.T.M. Acne vulgaris in de huisartspraktijk. Huisarts en Wetenschap: 1991, 34(12), p. 535-539
Lees online
Het materiaal van de Nationale Studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk werd gebruikt om een beeld te krijgen van diagnostiek en behandeling van acne vulgaris in de huisartspraktijk voor de publikatie van desbetreffende NHG-standaard. In totaal 1419 patienten hadden samen 1997 contacten, waarvan 45 procent door de praktijkassistente werd afgehandeld. De grote meerderheid van de contacten (85%) eindigde met een recept; tijdens 30% van de eerste contacten voor acne werd een middel voorgeschreven dat volgens de standaard pas in tweede of derde instantie zou moeten worden voorgeschreven. Bij 29% van de contacten werd een concrete controle-afspraak gemaakt en er werd 77 keer verwezen naar de specialist (5%). Solo werkende huisartsen verwezen vaker dan huisartsen in een samenwerkingsverband; in de stad werden weinig vervolgafspraken gemaakt. (aut. ref.)