Publicatie

Publicatie datum

Afstemming van de zorg vanuit het perspectief van chronisch zieken: resultaten van analyses op de databestanden van het Patiëntenpanel Chronische Zieken 2002 en het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten 2005.

Rijken, P.M. Afstemming van de zorg vanuit het perspectief van chronisch zieken: resultaten van analyses op de databestanden van het Patiëntenpanel Chronische Zieken 2002 en het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten 2005. www.nivel.nl: NIVEL, 2006. 19 p. p. Bijlage bij: Algemene Rekenkamer. Afstemming in de zorg: aanpak chronische aandoeningen: twee voorbeelden uit de curatieve zorg. Den Haag: SDU, 2006.
Download de PDF