Publicatie

Publicatie datum

Agenda voor een betere jeugdzorg: stand van zaken drie jaar na invoeirng Jeugdwet.

Friele, R., Hageraats, R. Agenda voor een betere jeugdzorg: stand van zaken drie jaar na invoeirng Jeugdwet. Sociale Vraagstukken: 2018(2)
Lees online
De Jeugdwet (sinds januari 2015) en de decentralisatie van de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat jeugdigen en hun ouders zorg op maat krijgen. Uit de Eerste evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de beoogde transformatie naar een effectiever stelsel nog niet is gerealiseerd. (aut. ref.)