Publicatie

Publicatie datum

AMW en RIAGG: een vergelijkend cliëntenonderzoek.

Friele, R.D., Verhaak, P.F.M. AMW en RIAGG: een vergelijkend cliëntenonderzoek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 1992, 47(9), p. 968-982. Bijlagen.
Onderzoek waarbij cliëntenpopulaties van de RIAGG en het algemeen maatschappelijk werk (AMW) met elkaar werden vergeleken, ervan uitgaande dat er tussen beide groepen een zekere overlap bestaat. Een deel van deze groepen zou met hun problemen net zo goed bij de RIAGG als het AMW terecht kunnen.

Het blijkt dat er desondanks toch verschillen zijn in beide populaties qua opleidingsniveau en de wijze waarop men situaties als problematisch ervaart, alsmede de wijze waarop men de hulpvraag formuleert.