Publicatie

Publicatie datum

AMW en RIAGG: een vergelijkend clientenonderzoek.

Friele, R.D., Verhaak, P.F.M. AMW en RIAGG: een vergelijkend clientenonderzoek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 1992, 47(9), p. 968-982
Onderzoek waarbij clientenpopulaties van de RIAGG en het algemeen