Publicatie

Publicatie datum

Anneke Francke: "Altijd streven naar evidencebased palliatieve zorg".

Vermeer, K. Anneke Francke: "Altijd streven naar evidencebased palliatieve zorg". Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice: 2017, 12(3/4) . Interview Anneke Francke.
Download de PDF
ANNEKE FRANCKE EN JUDITH HUIS IN ’T VELD OVER ZELFMANAGEMENT
Welke behoefte aan zelfmanagementondersteuning hebben mantelzorgers en mensen met dementie in hun thuissituatie? Kan die hulp effectief via e-health worden gegeven, en hoe dan? Welke rol kunnen verpleegkundigen hierbij hebben? Dat onderzoekt promovenda en verpleegkundig onderzoeker Judith Huis in het Veld. Samen met professor Anneke Francke licht ze haar onderzoek toe.