Publicatie

Publicatie datum

Apotheek scoort naar oordeel patiënt beter in bejegening dan in informatieverschaffing.

Kerssens, J.J., Andela, M.G., Friele, R.D. Apotheek scoort naar oordeel patiënt beter in bejegening dan in informatieverschaffing. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform: 1997, 132(38), p. 1432-1439.
Download de PDF
Het geven van goede voorlichting is een belangrijke functie van de hedendaagse apotheek. Goede voorlichting begint met de bereidheid om informatie te geven en met een vriendelijke, uitnodigende houding tegenover de patiënt. Wij onderzochten het oordeel van de patiënt over de informatiebereidheid en de bejegening in de apotheek. Van het Consumentenpanel Gezondheidszorg beantwoordden 691 deelnemers (respons 57%) een schriftelijke vragenlijst. Daaruit blijkt dat men in het algemeen positief is over de wijze waarop men bejegend wordt. Over de informatiebereidheid oordeelde men minder gunstig. Ongeveer de helft van de patiënten krijgt een duidelijke uitleg over het gebruik van medicijnen, maar op andere punten wordt minder informatie gegeven. De meeste mensen kregen bij het laatste bezoek een bijsluiter of folder mee. Door iedereen een duidelijke mondelinge uitleg te geven over het gebruik van de medicijnen en ook bij iedereen na te vragen of er nog verdere vragen zijn, zal het oordeel over de informatiebereidheid aanzienlijk kunnen verbeteren. (aut. ref.)
Gegevensverzameling