Publicatie

Publicatie datum

Autonomy of nursing staff and the attractiveness of working in home care = Autonomie van zorgverleners en de aantrekkelijkheid van werken in de thuiszorg.

Download de PDF
Gegevensverzameling