Publicatie

Publicatie datum

Basisrapportage resultaten zorgbehoefte van doorsnee sporters met een blessure.

Knibbe, H.J.J., Friele, R.D. Basisrapportage resultaten zorgbehoefte van doorsnee sporters met een blessure. Utretch: NIVEL, 1999. 25 p.
Download de PDF
De onderzoeksvraag die centraal staat in deze publicatie is ‘Wat is de zorgbehoefte van doorsnee sporters met een blessure en in welke mate wordt aan deze zorgbehoefte voldaan?’. Dit onderzoek laat zien dat er voldoende tot goed aan de zorgbehoefte van doorsnee sporters wordt voldaan. Geblesseerden zijn tevreden over de aanpak waarbij de eerste opvang, direct na het ontstaan van de blessure, wordt gedaan door niet-professionals. De noodzaak van snelle en adequate eerste maatregelen wordt wel benadrukt.