Publicatie

Publicatie datum

Behandeling van suïcidaal gedrag in een psychiatrische kliniek.

Winter, R. de, Beurs, D.P. de. Behandeling van suïcidaal gedrag in een psychiatrische kliniek. In: A. Kerkhof; B. van Luyn. Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2016.
Bij ernstig suïcidaal gedrag komt het voor dat patiënten worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een opname wordt gerealiseerd als een hulpverlener door de ernstige suïcidaliteit geen mogelijkheden ziet om de patiënt verder ambulant te behandelen. Wanneer is het risico op suïcidaal gedrag zo groot dat een patiënt opgenomen dient te worden? Vergroot een kliniek de veiligheid, of neemt het risico op suïcidaal gedrag juist toe? En wat zijn de behandelopties binnen een kliniek? En wanneer kan de suïcidale patiënt de kliniek weer verlaten? In dit hoofdstuk bespreken we wanneer, waar (open/gesloten) en hoe (vrijwillig/onder dwang) een patiënt opgenomen dient te worden. We bespreken de voor- en nadelen van opname en maatregelen om de veiligheid voor de patiënt te vergroten. We introduceren een faseringsplan zoals gebruikt op diverse acute afdelingen. We presenteren de overwegingen die op beslismomenten een rol spelen. Dit hoofdstuk combineert wetenschappelijke evidentie met klinische ervaring. (aut. ref.)