Publicatie

Publicatie datum

Behoeften en wensen van chronisch zieken ten aanzien van een patiëntenportal.

Brink-Muinen, A. van den. Behoeften en wensen van chronisch zieken ten aanzien van een patiëntenportal. www.nivel.nl: NIVEL, 2007.
Download de PDF
Veel chronisch zieken vinden het een goed idee om een eigen plek op internet te krijgen met diensten die zijn toegespitst op hun persoonlijke situatie. Ze willen er bijvoorbeeld hun medisch dossier kunnen inkijken. Tot deze ‘patiëntenportal’ moeten ook hun artsen en partners toegang hebben.

Van de chronisch zieken die internet gebruiken, zegt de helft bereid te zijn per jaar vijftig euro te betalen voor een dergelijke goed functionerende patiëntenportal. Daarnaast zouden ook het ministerie van VWS of de zorgverzekeraars aan de financiering moeten bijdragen. Vooral de huisarts, specialist, fysiotherapeut, patiëntenorganisatie en apotheker leveren volgens de chronisch zieken betrouwbare informatie die op de website te vinden moet zijn.

Overzicht
Er zijn in Nederland ruim anderhalf miljoen mensen met een chronische ziekte. Voor deze groep wil de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een patiëntenportal ontwikkelen en exploiteren. De site moet een overzicht geven van alle informatie over de zorg die ze nodig hebben, en patiënten ook de mogelijkheid bieden gegevens te registreren en contact te hebben met lotgenoten. Het NPCF vroeg het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) de behoefte aan een dergelijke website en wensen erover onder de chronisch zieken te peilen.

Inzage in medische gegevens
Het NIVEL benaderde telefonisch bijna 600 leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Ruim de helft (58%) maakte geen gebruik van internet. Een ruime meerderheid van de internetgebruikers zou via de site inzage willen hebben in de eigen medische gegevens en informatie voor de keuze van een behandeling, medisch specialist, ziekenhuis of zorgverzekering.