Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming dermatologen 1998-2010.

Velden, L.F.J. van der, Calsbeek, H., Hingstman, L. Behoefteraming dermatologen 1998-2010. Utrecht: NIVEL, 1998.
Download de PDF
De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) heeft het NIVEL gevraagd een behoefteramingsstudie voor dermatologen uit te voeren. Op basis hiervan kan een betere onderbouwing gegeven worden ten behoeve van de toekomstige opleidingscapacitiet. De opzet van deze studie is in hoofdlijnen afgeleid van eerdere behoefteramingsstudies van het NIVEL. Er wordt eerst gekeken naar de huidige en te verwachten vraag naar dermatologen. Verschillende factoren die deze vraag mogelijkerwijs gaan beïnvloeden, zijn daarbij meegenomen. Vervolgens is nagegaan hoe het aanbod van dermatologen zich zal ontwikkelen. Op basis van een aantal scenario's, die onderling verschillen in de veronderstellingen over de ontwikkelingen van zowel de vraag als het aanbod, wordt nagegaan hoeveel dermatologen opgeleid moeten worden om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten.