Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming oncologisch gynaecologen 2001-2015.

Bennema-Broos, M., Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Behoefteraming oncologisch gynaecologen 2001-2015. Utrecht: NIVEL, 2001.
Download de PDF
Vanaf 2001 wordt de oncologische gynaecologie door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) erkend als subspecialisme. Er komt een erkende opleiding van twee jaar. Het Nivel heeft onderzocht dat er jaarlijks erkende opleiding van twee jaar. Het Nivel heeft onderzocht dat er jaarlijks tussen de één en de drie gynaecologen tot deze opleiding moeten worden toegelaten om vraag en aanbod tot 2015 goed op elkaar af te stemmen. Hierbij is rekening gehouden met een stijgende incidentie van gynaecologische aandoeningen, een korter wordende werkweek van oncolgisch gynaecologen, een gelijkblijvend deel van niet-patiënt-gebonden activiteiten en een toename van de tijdbesteding per poliklinisch consult. Opdrachtgever: De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Het onderzoek is begeleid door de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de NVOG.